КПР обука за професионалци

Фондацијата Награда е акредитирана од Кралски колеџ за општи лекари на Обединетото Кралство да одржи работилници за обука на Порнографија и сексуални дисфункции на здравствените и другите професионалци. Нашата обука е заснована на докази и ги вклучува најновите невролошки и општествени научни истражувања во новото поле на зависност од интернет. Го користиме терминот „сексуална дисфункција“ во широка смисла за да го вклучиме влијанието на интернет порнографијата врз физичкото и менталното здравје, врските, достигнувањата и врските. Засега не обезбедуваме курсеви лично додека ги ставаме нашите работилници онлајн за да допреме до поширока публика. Курсот ќе започне до есен 2022 година.

Обука за RCGP

Ги испорачавме нашите работилници за обука на лекари и психијатри; медицински сестри; професионалци во секс клиника; службеници за сексуално здравје; наставниците од основните и средните училишта; студенти; адвокати, адвокати и судии; верски водачи; младински лидери; социјални работници вклучително и социјални работници од кривичната правда; високи затворски менаџери, академици и државни службеници.

Фондацијата Награда не нуди терапија.