Услови и услови за продавницата

Лиценца за ресурси за настава

Вашата употреба на лиценциран материјал (како што е дефинирано подолу) е строго предмет на Условите и условите содржани во оваа лиценца за наставни ресурси (оваа „Лиценца“). Оваа лиценца е законски обврзувачки договор помеѓу вас и Фондацијата Награда во врска со вашата употреба на лиценцираниот материјал. Со користење на лиценциран материјал, потврдувате дека ги прифаќате Условите и условите според оваа лиценца и се согласувате дека сте обврзани со нив. Внимателно прочитајте ги Условите и условите според оваа лиценца.

1. Вовед.

1.1 Овие услови се регулираат со продажбата и снабдувањето со материјали за преземање курсеви преку нашата веб-страница. Тие исто така опфаќаат последователна употреба на тие материјали за курсот.

1.2 Youе биде побарано да го дадете вашиот изречен договор со овие Услови и услови пред да направите нарачка на нашата веб-страница.

1.3 Овој документ не влијае на законски права што може да ги имате како потрошувач.

1.4 Нашата политика за приватност може да биде Видени тука.

1.5. Признавате дека предметот содржан во лекциите може да изгледа замерен за некои луѓе. Се занимава со сексуално однесување. Преземени се сите разумни чекори од нас за да осигуриме дека нема да се прикажува порнографски материјал. Исто така, обезбедивме дека јазикот е сразмерен со предметот за кој дискутираат децата. Со прифаќање на овие Услови и услови, вие прифаќате ризик за каква било можна непријатност или повредени чувства што може да се појават при подготовката на лекцијата или неговото доставување.

1.6 За да се избегне сомневање, оваа Лиценца за употреба на материјалите не дава сопственост на лиценцираните материјали.

2. Интерпретација

2.1 Во овие услови и услови:

(а) „ние“ значи Фондацијата за награди, шкотска добротворна инкорпорирана организација според законот на Шкотска со добротворен број SCO44948. Нашето седиште е: The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh EH8 8DL, Шкотска, Обединетото Кралство. (и „ние и „нашето“ треба да се толкува соодветно);

(б) „ти“ значи наш клиент или потенцијален клиент според овие Услови и услови (и „твојот“ треба да се толкува соодветно);

(в) „материјали за курсот“ се оние материјали за курсот што се достапни за купување или бесплатно преземање на нашата веб-страница;

(г) „материјали за вашиот курс“ значи какви било материјали за курсот што сте ги купиле или преземале бесплатно преку нашата веб-страница. Ова вклучува каква било подобрена или надградена верзија на материјалите за курсот што од време на време може да ви ги ставиме на располагање;

(д) „Лиценца“ има значење дадено во преамбулата на оваа лиценца; и

(ѓ) „Лиценциран материјал“ значи уметничко или книжевно дело, слика, видео или аудио снимка, база на податоци и/или друг материјал што ви е доставен од Давателот на лиценцата за употреба според оваа лиценца. Давач на лиценца значи Фондација за награда, шкотска добротворна инкорпорирана организација според законот на Шкотска со добротворен број SCO44948. Нашето седиште е: The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh EH8 8DL, Шкотска, Обединетото Кралство.

(е) „Индивидуална лиценца“ е лиценцата купена, или прифатена на бесплатна основа, од лице за сопствена употреба на настава. Не може да се пренесе на други луѓе, на училиште или институција.

(ж) „Лиценца за повеќе корисници“ е лиценца купена, или прифатена на бесплатна основа, од училиште или друга институција што може да се стави на располагање за корпоративна употреба за да се обезбедат образовни услуги.     

3. Процес на нарачка

3.1 Рекламирањето на курсеви за материјали на нашата веб-страница претставува „покана за лекување“, наместо договорна понуда.

3.2 Ниту еден договор нема да стапи на сила помеѓу вас и нас освен и додека не ја прифатиме вашата нарачка. Ова ќе биде во согласност со постапката утврдена во овој дел 3.

3.3    To enter into a contract through our website to purchase or obtain free downloadable course materials from us, the following steps must be taken. You must add the course materials you wish to purchase to your shopping Basket, then proceed to the Checkout; if you are a new customer, you have the option to create an Account with us and log in; for private customers, Accounts are optional, but they are mandatory for corporate customers; if you are an existing customer, you must enter your login details; once you are logged in, you must consent to the terms of this document; you will be transferred to our payment service provider’s website, and our payment service provider will handle your payment; we will then send you an order confirmation. At this point your order will become a binding contract. Alternatively, we will confirm by email that we are unable to meet your order.

3.4 toе имате можност да ги идентификувате и поправите грешките при внесување пред да направите нарачка.

4. Цени

4.1 Нашите цени се наведени на нашата веб-страница. Онаму каде што цените се цитираат како 0.00 фунти, лиценцата сепак ќе важи, иако за тоа нема да се наплатуваат пари.

4.2 Ние од време на време ќе ги менуваме цените наведени на нашата веб-страница. Ова нема да влијае на договорите што претходно стапија на сила.

4.3 Сите износи наведени во овие Услови и правила или на нашата веб-страница се наведени без ДДВ. Ние не наплаќаме ДДВ.

4.4 Цените наведени за секоја лекција или пакет се за индивидуално купување лиценца за нивна сопствена употреба.

4.5 Каде што училиштата, институциите и другите корпоративни субјекти сакаат да купат или да добијат бесплатно преземање на нашите материјали за курсот, тие мора да купат мулти-корисничка лиценца. Ова се чини 3.0 пати повеќе од индивидуалната лиценца. Потоа може да се користи во рамките на училиштето или институцијата и нема да биде врзан за ниту еден индивидуален наставник или член на персоналот. Кога материјалите се нудат бесплатно, претставникот што прави бесплатна набавка во име на училиште, организација или друг корпоративен субјект сепак треба да избере лиценца за повеќе корисници за да се осигури дека е воспоставена соодветна правна врска помеѓу Фондацијата Награда и носител на лиценца.

5. Плаќања

5.1 Мора, за време на процесот на исплата, да ги платите цените на материјалите за курсот што ги нарачувате. Избраната цена мора да биде соодветна за видот на избраната лиценца, индивидуална лиценца или лиценца за повеќе корисници.

5.2 Плаќањата може да се вршат со кој било од дозволените методи наведени на нашата веб-страница од време на време. Во моментов прифаќаме плаќања само преку PayPal, иако ова дозволува употреба на сите поголеми кредитни и дебитни картички.

6. Лиценцирање на курсеви

6.1 Ние ќе ви ги доставиме материјалите од вашиот курс во формат или формати наведени на нашата веб-страница. Ние ќе го сториме тоа со такви средства и во такви периоди што се наведени на нашата веб-страница. Општо, испораката на е-поштата што овозможува преземање е скоро непосредна.

6.2 Предмет на вашата исплата на применливата цена и усогласеноста со овие Услови и услови, ние ви доделуваме светска, неистечена, неексклузивна, непренослива лиценца за да користите каква било употреба на материјалите за курсот дозволени со Дел 6.3, дека во никој случај не смеете да користите употреба на материјали за курсот што е забрането со Дел 6.4.

6.3 „Дозволените употреби“ на материјалите од вашиот курс се:

(а) преземање копија од секој ваш материјал за курсот;

(б) за индивидуални лиценци: во врска со пишани и графички материјали за курсот: изработка, складирање и прегледување копии на материјалите од вашиот курс на не повеќе од 3 десктоп, лаптоп или лаптоп компјутери, читачи на е-книги, паметни телефони, таблет компјутери или слични уреди;

(в) за мулти-кориснички лиценци: во врска со пишани и графички материјали за курсот: изработка, складирање и прегледување копии на материјалите од вашиот курс на не повеќе од 9 десктоп, лаптоп или лаптоп компјутери, читачи на е-книги, паметни телефони, таблет компјутери или слични уреди ;

(г) за индивидуални лиценци: во врска со материјали за аудио и видео курсеви: изработка, складирање и репродукција на копии на материјалите од вашиот курс на не повеќе од 3 десктоп, лаптоп или лаптоп компјутери, паметни телефони, таблет компјутери, медиа плеери или слични уреди;

(д) за лиценци за повеќе корисници: во врска со материјали за аудио и видео курсеви: изработка, складирање и репродукција на копии на материјалите од вашиот курс на не повеќе од 9 десктоп, лаптоп или лаптоп компјутери, паметни телефони, таблет компјутери, медиа плеери или слични уреди ;

(ѓ) за индивидуални лиценци: печатење на две копии од секој ваш пишан материјал за курс исклучиво за ваша лична употреба;

(е) за лиценци за повеќе корисници: печатење на 6 копии од секој ваш пишан материјал за курс исклучиво за ваша лична употреба; и

(ж) ограничувањата за печатење за лиценците не важат за правење материјали за наставни цели. Во овие случаи се применува границата од 1000 студенти.

6.4 „Забранетата употреба“ на материјалите од вашиот курс се:

(а) објавување, продажба, лиценцирање, сублиценцирање, изнајмување, пренесување, пренесување, емитување, дистрибуција или прераспределба на кој било курсен материјал (или негов дел) во кој било формат;

(б) употреба на каков било курс (или негов дел) на кој било начин што е незаконски или ги крши законските права на кое било лице според кој било применлив закон, или на кој било начин што е навредлив, непристоен, дискриминирачки или на друг начин непристоен;

(в) употреба на кој било курс (или негов дел) за да се натпреварува со нас, без разлика дали е директно или индиректно; и

(г) каква било комерцијална употреба на кое било преземање (или негов дел). Овој дел не ја ограничува испораката на лекции засновани на материјалите, под услов ништо во овој дел 6.4 да не забранува или ограничува вас или кое било друго лице да извршите какво било дело експресно дозволено со важечкиот закон.

6.5 Ни гарантирате дека имате пристап до потребните компјутерски системи, медиумски системи, софтвер и мрежни врски за да ги примите и уживате во придобивките на материјалите од вашиот курс.

6.6 Со ова се резервирани сите права на интелектуална сопственост и други права во материјалите за курсот што не се изречно дадени со овие Услови и услови.

6.7 Мора да задржите, и не смеете да бришете, прикривате или отстранувате известувања за авторски права и други комерцијални известувања на или во кој било материјал од курсот.

6.8 Правата што ви се дадени во овие Услови и услови се лични за вас. Не смеете да дозволите ниту една трета страна да ги користи овие права. Правата што ви се дадени за повеќекориснички лиценци ограничени на институцијата или субјектот за набавка. Не смеете да дозволите ниту една трета страна да ги користи овие права.

6.9 Границата за употреба на овие материјали е ограничена на 1000 ученици по лиценца.

6.10 Ако прекршите некоја одредба од овие Услови и правила, тогаш Лиценцата утврдена во овој Дел 6 автоматски ќе биде прекината со такво прекршување.

6.11 Може да ја прекинете Лиценцата утврдена во овој Дел 6 со бришење на сите копии од релевантните материјали за курсот што ги поседувате или контролирате.

6.12 По престанокот на лиценцата според овој дел 6, мора, доколку претходно не сте го сториле тоа, навремено и неповратно да ги избришете од вашите компјутерски системи и други електронски уреди сите копии на релевантните материјали за курсот што ги поседувате или контролирате и трајно уништете ги сите други копии на релевантните материјали за курсот што ги поседувате или контролирате.

7. Договори за далечина: право на откажување

7.1 Овој дел 7 се применува ако и само ако понудите да склучите договор со нас, или да склучите договор со нас, како потрошувач - односно како индивидуа која дејствува целосно или главно надвор од вашата трговија, деловна активност, занает или професија.

7.2 Може да ја повлечете понудата да склучите договор со нас преку нашата веб-страница или да го откажете договорот склучен со нас преку нашата веб-страница, во кое било време во периодот:

(а) почеток по поднесувањето на вашата понуда; и

(б) завршувајќи на крајот од 14 дена по денот на склучување на договорот, предмет на Дел 7.3. Не мора да наведете никаква причина за вашето повлекување или откажување.

7.3 Вие се согласувате дека можеме да започнеме со обезбедување материјали за предмет пред истекот на периодот наведен во Дел 7.2. Вие потврдувате дека, ако започнеме со обезбедување материјали за курсот пред крајот на тој период, ќе го изгубите правото на откажување споменато во Дел 7.2.

7.4 Со цел да ја повлечете понудата за договор или да го откажете договорот врз основа на опишана во овој Дел 7, мора да не известите за вашата одлука за повлекување или откажување (според случајот). Може да не известите со каква било јасна изјава за утврдување на одлуката. Во случај на откажување, можете да не известите со копчето „Нарачки“ на страницата Моја сметка. Ова ќе ви овозможи да започнете процес за враќање на набавката. За да го исполните рокот за откажување, доволно е да ја испратите вашата комуникација во врска со користењето на правото на откажување пред да истече периодот на откажување.

7.5 Ако откажете нарачка врз основа на опишана во овој Дел 7, ќе добиете целосно враќање на износот што ни го плативте во врска со нарачката. Ако не плативте пари за да ја завршите нарачката, нема да ви бидат вратени пари.

7.6 willе ви ги вратиме парите користејќи го истиот метод што се користи за извршување на плаќањето, освен ако не сте изразиле договорено поинаку. Во секој случај, нема да направите никакви такси како резултат на враќањето на средствата.

7.7 willе го обработиме повратот што ви следува како резултат на откажување врз основа на опишана во овој Дел 7. Тоа ќе биде без непотребно одложување и, во секој случај, во период од 14 дена по денот на кој сме информирани на откажувањето.

7.8 Откако ќе се побара наплата и се согласите, сите неискористени преземања ќе бидат откажани.

8. Гаранции и претстави

8.1 Вие гарантирате и ни претставувате дека:

(а) сте законски способни да склучувате обврзувачки договори;

(б) имате целосен авторитет, моќ и капацитет да се согласите со овие Услови и правила; и

(в) сите информации што ни ги доставувате во врска со вашата нарачка се точни, точни, целосни, тековни и не лажат.

8.2 Ви гарантираме дека:

(а) материјалите за вашиот курс ќе бидат со задоволителен квалитет;

(б) материјалите за вашиот курс ќе бидат разумно соодветни за која било цел што ќе ни ја соопштите пред да се склучи договор според овие Услови и Услови;

(в) материјалите на вашиот курс ќе одговараат на кој било опис што го дадовме од нас за вас; и

(г) имаме право да ви ги доставуваме материјалите за курсот.

8.3 Сите наши гаранции и репрезентации во врска со материјалите за курсот се дадени во овие Услови и правила. Во најголема мера дозволена со важечкиот закон и предмет на Дел 9.1, сите други гаранции и застапувања се експресно исклучени.

9. Ограничувања и исклучувања на одговорност

9.1 Ништо во овие Услови и правила нема:

(а) ограничување или исклучување на каква било одговорност за смрт или лична повреда што произлегува од небрежност;

(б) ограничи или исклучи каква било одговорност за измама или лажно погрешно прикажување;

(в) ограничи какви било обврски на кој било начин што не е дозволено според важечкиот закон; или

(г) исклучува какви било обврски што не можат да бидат исклучени според важечкиот закон и, ако сте потрошувач, вашите законски права нема да бидат исклучени или ограничени со овие Услови и правила, освен до степенот што е дозволен со закон.

9.2 Ограничувања и исклучувања на одговорност утврдени во овој Дел 9 и на друго место во овие Услови и правила:

(а) се предмет на Дел 9.1; и

(б) управува со сите обврски што произлегуваат според овие Услови и правила или се однесуваат на предметот на овие Услови и правила, вклучувајќи ги и обврските што произлегуваат од договорот, деликтно (вклучително и од небрежност) и за повреда на законската должност, освен во оној степен што е изрично предвидено поинаку во овие.

9.3 Ние нема да бидеме одговорни пред вас во однос на какви било загуби што произлегуваат од кој било настан или настан надвор од нашата разумна контрола.

9.4 Ние нема да бидеме одговорни пред вас во однос на какви било деловни загуби, вклучувајќи (без ограничување) загуба или оштетување на профитот, приходот, приходот, употреба, производство, предвидени заштеди, деловни активности, договори, комерцијални можности или добра волја.

9.5 Ние нема да бидеме одговорни кон вас во однос на каква било загуба или корупција на какви било податоци, база на податоци или софтвер, доколку се договорите со нас според овие Услови и правила како потрошувач, овој дел 9.5 нема да се применува.

9.6 Ние нема да бидеме одговорни кон вас во однос на каква било посебна, индиректна или последователна загуба или штета, доколку се договорите со нас според овие Услови и правила како потрошувач, овој дел 9.6 нема да се применува.

9.7 Вие прифаќате дека имаме интерес да ја ограничиме личната одговорност на нашите службеници и вработени. Затоа, имајќи го предвид тој интерес, вие признавате дека ние сме субјект со ограничена одговорност; Вие се согласувате дека нема да поднесете никакво побарување лично против нашите службеници или вработени во врска со какви било загуби што ги претрпевте во врска со веб-страницата или овие Услови и правила (ова, се разбира, нема да ја ограничи или исклучи одговорноста на субјектот со ограничена одговорност самата за делата и пропустите на нашите службеници и вработени).

9.8 Нашата вкупна одговорност кон вас во врска со кој било договор за обезбедување услуги за вас според овие Услови и услови не треба да надминува поголема од:

(а) 100.00 £; и

(б) вкупната сума платена и платена за нас според договорот.

(в) ако не плативте пари за да ги преземете нашите материјали, тогаш нашата максимална вкупна одговорност кон вас во однос на кој било договор за обезбедување услуги ќе биде утврдена на 1.00 XNUMX.

10. Варијација

10.1 Можеме да ги ревидираме овие Услови и услови од време на време со објавување на нова верзија на нашата веб-страница.

10.2 Ревизијата на овие Услови и услови ќе се примени на договорите склучени во кое било време по времето на ревизијата, но нема да влијае на договорите склучени пред времето на ревизијата.

11. Доделување

11.1 Со ова се согласувате дека можеме да доделиме, пренесеме, поддоговориме или на друг начин да се справиме со нашите права и / или обврски според овие Услови и услови - доколку, доколку сте потрошувач, обезбедување дека таквата акција не служи за намалување на гаранциите што ви користат според овие Услови и правила.

11.2 Вие не можете без наше претходно писмено одобрување да доделите, пренесете, поддоговори или на друг начин да се справувате со некое од вашите права и / или обврски според овие Услови и услови.

12. Нема откажувања

12.1 Ниту едно прекршување на која било одредба од договорот според овие Услови и правила нема да биде поништено, освен со изречна писмена согласност на страната што не го прекршила.

12.2 Нема откажување од какво било прекршување на која било одредба од договор според овие Услови и правила нема да се толкува како понатамошно или континуирано откажување од какво било друго кршење на таа одредба или какво било прекршување на која било друга одредба од тој договор.

13. Издржливост

13.1 Доколку одреден одредба од овие Услови и услови утврди дека било кој суд или друг надлежен орган е незаконска и / или неизвршна, другите одредби ќе продолжат да важат.

13.2 Ако било какво незаконско и / или неспроведливо одредба на овие Услови и правила би било законско или применливо доколку дел од него е избришан, тој дел ќе се смета дека е избришан, а остатокот од одредбата ќе продолжи да важи.

14. Права на трета страна

14.1 Договор според овие Услови и услови е за наша корист и ваша корист. Таа не е наменета да има корист или да се спроведува од страна на која било трета страна.

14.2 Остварувањето на правата на страните според договорот според овие Услови и услови не подлежи на согласност на ниту една трета страна.

15. Целиот договор

15.1 Предмет на Дел 9.1, овие Услови и услови ќе го сочинуваат целиот договор помеѓу вас и нас во врска со продажбата и купувањето на нашите преземања (вклучувајќи бесплатни преземања) и употребата на тие преземања, и ќе ги заменат сите претходни договори меѓу вас и нас во врска со продажбата и купувањето на нашите преземања и употребата на тие преземања.

16. Закон и надлежност

16.1 Со овие Услови и правила се регулираат и толкуваат во согласност со законот на Шкотска.

16.2 Сите спорови во врска со овие Услови и услови се предмет на ексклузивна надлежност на судовите на Шкотска.

17. Законски и регулаторни обелоденувања

17.1 Ние нема да поднесеме копија од овие Услови и правила специјално во врска со секој корисник или клиент. Ако ги ажурираме овие Услови и услови, верзијата за која првично се согласивте повеќе нема да биде достапна на нашата веб-страница. Препорачуваме да размислите да зачувате копија од овие Услови и услови за идна референца.

17.2 Овие услови се достапни само на англиски јазик. Иако GTranslate е достапен на нашата веб-страница, ние не преземаме никаква одговорност за квалитетот на преводот на овие Услови и правила извршени од тој објект. Верзијата на англиски јазик е единствената верзија што е легално применлива.

17.3 Ние не сме регистрирани за ДДВ.

17.4 Веб-страницата на мрежната платформа за решавање спорови на Европската унија е достапна на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Платформата за решавање спорови преку Интернет може да се користи за решавање на спорови.

18. Наши детали

18.1 Оваа веб-страница е сопственост и управувана од Фондацијата Награда.

18.2 Ние сме регистрирани во Шкотска како Шкотска добротворна инкорпорирана организација под регистарски број SCO 44948. Нашата регистрирана канцеларија е во Мелтинг Пот, 15 Калтон Роуд, Единбург, EH8 8DL, Шкотска, ОК.

18.3 Нашето главно место на деловно работење е во The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL, Scotland, UK.

18.4 Можете да контактирате со нас:

(а) по пошта, користејќи ја поштенската адреса дадена погоре;

(б) користење на нашата форма за контакт на веб-страницата https://rewardfoundation.org/contact/;

(в) по телефон, на контактниот број објавен на нашата веб-страница од време на време; или

(г) по е-пошта, користејќи контакт@rewardfoundation.org.

Верзија - 21 октомври 2020 година.